Όροι ενοικίασης-Ασφαλιστικές Καλύψεις

— Αν δεν επιθυμείτε την μεικτή ασφάλεια FDW σας παρέχουμε την CDW με όφελος 3EUR την ημέρα με απαλλαγή: 150EUR για κατηγορία Α’, 200EUR για κατηγορία Β’ και 300EUR για κατηγορίες Γ’, Δ’ και Ε’

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δεν είναι απαραίτητο να είστε κάτοχος πιστωτικής κάρτας.

>>καμία ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει:
Εάν η άδεια του οδηγού δεν έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία ενοικίασης και ο οδηγός δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του.

Για οτιδήποτε συμβεί και διαπιστωθεί ότι o οδηγός ήταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών ή ότι παραβίασε τον Κ.O.Κ. ή ότι οδηγούσε με κλαταρισμένο λάστιχο ή με το δείκτη υπερθέρμανσης «αναμμένο».

Για ζημιές που έχουν προκληθεί από οδήγηση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

Για τα προσωπικά αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο.

Για ατυχήματα που προκλήθηκαν με οδηγό μη δηλωμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Για απώλεια κλειδιών του οχήματος ή για ζημιές στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Η εκμισθώτρια εταιρεία έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να λύση αζημίως για αυτή το παρόν συμβόλαιο όταν διαπιστωθεί ότι ο οδηγός ενοικιαστής προβαίνει σε κακή χρήση του αυτοκινήτου της ή παραβαίνει τους όρους του συμβολαίου.

Δεν επιστρέφονται χρήματα για καύσιμα που είναι πληρωτέα από τον οδηγό ενοικιαστή.

Πρόστιμα και τυχόν άλλες συνέπειες από τροχαίες παραβάσεις βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον ενοικιαστή.

Απαγορεύεται η οδήγηση του αυτοκινήτου από πρόσωπο το οποίο δεν αναγράφεται στο παρόν συμβόλαιο καθώς και η μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο χωρίς έγγραφη έγκριση της εταιρείας.

Πληρωμές και λοιπές πληροφορίες

  • Δεν είναι απαραίτητο να είστε κάτοχος πιστωτικής κάρτας.
  • Οι φωτογραφίες των αυτοκινήτων στην ιστοσελίδα μας είναι ενδεικτικές.
  • Όλοι οι ενοικιαστές αυτοκινήτου πρέπει να κατέχουν μία έγκυρη διεθνή άδεια οδήγησης που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ενοικίαση. ταυτότητα η διαβατήριο είναι απαραίτητο .
  • Οι τιμές ενοικίασης υπολογίζονται βάσει της παραλαβής / επιστροφής του αυτοκινήτου στο ίδιο μέρος.
  • Οι τιμές ενοικίασης υπολογίζονται σε 24ωρη βάση.
  • Ενοικιάσεις για απλή μετάβαση χωρίς επιστροφή θα μπορούσαν να προσφερθούν μετά από σχετικό αίτημα.
  • Δεν θα εξυπηρετούνται ανεπιβεβαίωτες κρατήσεις απο εμάς.
  • Δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια, ζημιές που προκαλούνται από κατάχρηση αλκοόλ ή ναρκωτικών, καθώς και από παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
  • Δεν θα καλύπτονται ζημίες απο οδηγό που δεν αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
  • Δεν ενοικιάζονται σε καμιά περίπτωση αυτοκίνητα κάτω απο την ηλικία των 25 χρόνων.